Počet položek: 0 0 Kč

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a postup při objednání zboží

Tyto obchodní podmínky se vztahují na zboží prodané prostřednictvím webových stránek www.shinybow.eu,   Prodávajícím je společnost SHINYBOW CZ, s.r.o. IĆ: 27575870, se sídlem v 250 88 Čelákovicích, B. Smetany 1599 P, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115099, (dále jen "dodavatel") a zákazníkem.

1. Objednání zboží

1.1 Seznam zboží na stránkách je uveden na  wwww.shinybow.eu,  Ne všechno zboží je okamžitě k dispozici. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky.

1.2 Zákazník si vybere požadované zboží a určí počtu kusů,   vyplní objednávkový formulář, včetně telefonického a mailového spojení a VAT No.  Je možné se zaregistrovat pro opětovné přihlášení.  Zákazník objednávku odešle. Příjem objednávky do systému  je obratem potvrzen zpětným mailem.  Odeslaná objednávka zboží je nabídkou na uzavření kupní smlouvy.  Po obdržení objednávky zpracuje dodavatel proforma fakturu, která bude obsahovat také výši poštovného dle hmotnost zásilky a země určení.  Současně s odesláním proforma faktury zákazníkovi bude sdělen i předpokládaný termín dodávky.

1.3 Přednostně je pro dodání zboží v zahraničí i tuzemsku  používána Česká pošta. Po dohodě je možné použít i jiného dodavatele.

1.4  Je vyžadována platba předem. Platby v hotovosti nejsou akceptovatelné.

1.5 Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do zaplacení proforma faktury.


2. Uzavření smlouvy a zaslání zboží

2.1 U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou, se za uzavření kupní smlouvy považuje připsání plné částky uvedené v proforma faktuře.
 
2.2 Závazným potvrzením objednávky je potvrzující e-mail o dostupnosti zboží a jeho expedici s proforma fakturou v příloze.

2.3 Po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné tuto změnit či zrušit jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají, nebo v případě, že zboží je trvale nedostupné.


3. Reklamace
3.1 Na zboží je poskytována záruky 12 měsíců pro právnické osoby, 24 měsíců pro fyzické osoby. Záruční doba za jakost zboží počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Reklamaci uplatňuje zákazník mailem.  Dodavatel informuje zákazníka o způsobu  řešení reklamace a dalším postupu do tří pracovních dnů mailem. Lhůta pro vyřízení reklamace je  třicetidenní.


4. Odstoupení od smlouvy

4.1  Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání

4.2  Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

4.3 Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží od subdodavatele. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

4.4 V případě odstoupení od smlouvy nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží.


5. Ochrana osobních údajů spotřebitele

5.1 Veškeré osobní údaje, které jsou dodavateli ze strany zákazníka sděleny, nebudou bez souhlasu zákazníka poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům, vyjma případů nutných k realizaci kupní smlouvy na základě těchto VOP, a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace